XDI: de motor achter de nieuwe X-Porte

Het ontwerp van de nieuwe SonoSite X-Porte is begonnen bij het patent op een  nieuw beeldvormend algoritme: XDI.

Om te begrijpen wat XDI doet is het belangrijk om eerst te begrijpen hoe geluid zich gedraagt. Tijdens het scannen vormen de uitgaande geluidsbundels een divergerend patroon het lichaam in. Bij de geluidsbundels die de transducer verlaten zitten ook bundels die niet gewenst zijn, de zogenaamde side lobes. Ook deze bundels veroorzaken reflectie die terugkomen bij de transducer. Een echo systeem interpreteert vervolgens alle terugkerende data als reflectie van de hoofdbundel, ook de reflectie van de side lobes, en zo ontstaan side lobe artefacten. U kunt deze kennen als onscherpe begrenzing van structuren, schaduw en ruis.

XDI is een dynamisch signaal analyse algoritme dat de vorm van de geluidsbundel beïnvloed. Doorgaans wordt ruis onderdrukt d.m.v. een nabewerking van het signaal, hierdoor gaat data verloren of verdwijnt de ruis slechts gedeeltelijk. Bij XDI wordt het uitgaande signaal, de geluidsbundel zelf, beïnvloed. Op deze manier ontstaat een ruisvrij signaal met een haarscherp beeld als gevolg.